ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
MONITORING

SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU NA OPCJI MONITORING

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

W naszej szkole od 2010 roku działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny.

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń. Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

Pomoc udzielana w punktach jest bezpłatna. Nie obowiązuje rejonizacja.

Strona WWW Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych: http://spk.waw.pl/

Zakres działania Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego przy ZSS nr 38 ul. Namysłowska 10

  • Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Pomoc w wyborze szkół i innych form kształcenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Problemy emocjonalno - społeczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

 
Koordynatorem Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego jest
pani Magdalena Sekuła


Kontakt:
22 619 72 34 w. 26
e-mail: namyslowska.spk@wp.pl

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W PUNKCIE

Joanna Łukaszewicz
Pedagog specjalny

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej o kierunku pedagogika terapeutyczna. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej organizowane przez Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Zespole Szkół Specjalnych pracuje od 16 lat. Pracę z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie zaczynała jako nauczyciel i wychowawca. Od 12 lat pełni funkcję pedagoga szkolnego. Jest także koordynatorem d.s. bezpieczeństwa, działa w komisji rekrutacyjnej. Współpracuje z gimnazjami specjalnymi i integracyjnymi. Prowadzi spotkania dla uczniów tych placówek dotyczące wyboru szkoły i kierunków kształcenia.

Magdalena Sekuła
Psycholog, doradca zawodowy

W szkolnictwie specjalnym pracuje od 11 lat, od 5 lat pełni dodatkowo funkcję doradcy zawodowego.

Pracuje z młodzieżą prowadząc indywidualne spotkania diagnostyczne
i terapeutyczne oraz zajęcia grupowe i konsultacje rodzinne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka.

Prowadzi  zajęcia z aktywizacji zawodowej, realizowała projekt „Mam wsparcie, aktywnie szuka pracy” z młodzieżą szkolną. Współautorka programu zajęć terapeutycznych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną „Poznaj i zaakceptuj siebie” realizowanego w placówce macierzystej


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 10-03-2020

Gości: 73524
© 2011 www.zs38.edu.pl