Samorząd

Nieodłączną część  naszej szkoły stanowi Samorząd Szkolny. Tworzą go wszyscy uczniowie  szkoły. Działając w nim maja  szansę lepiej zintegrować się, poznać nowych ludzi oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Corocznie odbywają się wybory do zarządu Samorządu Szkolnego poprzedzone kampanią wyborczą  i debatą kandydatów na przewodniczących. Uczniowie wyłonieni w wyborach reprezentują interesy całej społeczności uczniowskiej.