INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZSS NR 38 W WARSZAWIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZSS NR 38 W WARSZAWIE

Zespół Szkół Specjalnych nr 38 prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów przebywających
w obiektach i obszarach objętych monitoringiem oraz ochrony mienia w miejscach znajdujących się w budynkach oraz na terenie wokół budynków. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego stanowią:

–        art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 poz. 994, ze zm.);

–        art. 4b oraz art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 poz. 995, ze zm.);

–        art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.).

System monitoringu obejmuje następujące obszary:

– teren wokół budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10;

– drzwi wejściowe do budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 ul. Namysłowskiej 10;

– korytarze w budynku Namysłowskiej 10;

– piętra nr  0, 1, 2 w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 ul. Namysłowskiej 10

– częściowo chodnik i schody do budynku.

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 30 dni chyba, że zarejestrowane nagrania mogą być użyte lub będą użyte, jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.

Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.

Dokumenty:

http://nowa.zs38.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Klauzula-informacyjna-do-monitoringu-wizyjnego.pdf

http://nowa.zs38.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/OBIEKT-MONITOROWANY.pdf