Dyrekcja

Dyrektor mgr Ewa Mielczarska-Syskowska

V-ce dyrektor mgr inż. Małgorzata Konarzewska

Kierownik Laboratorium i Szkolenia Praktycznego mgr Justyna Woźniak