Echo Namysłowskiej

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem gazetki szkolnej Zespołu Szkół Nr 38.

Czasopismo będzie pojawiało się cyklicznie, przez cały rok szkolny. Gazetka powstała w ramach innowacji pedagogicznej „Poznajemy i sami tworzymy media – gazetka szkolna” . Autorem innowacji i opiekunem gazetki jest pani Aneta Zapadka, do której cały czas można zgłaszać swoje pomysły. Głównym celem innowacji jest wszechstronne rozbudzanie twórczości uczniów, ich zainteresowań i zdolności, wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń oraz przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia różnorodnych ról związanych z tworzeniem i wydawaniem gazetki szkolnej. Artykuły czasopisma ujęte będą w działy tematyczne, takie jak: „Aktualności”, „Nasze sukcesy”, „Ważne wydarzenia z życia szkoły”, „Reportaże i sprawozdania z imprez szkolnych”, „Recenzje”, „Ciekawostki”, „Rozrywka”, “Sport”. W zależności od pomysłów uczniów i zebranych informacji, tematyka jest otwarta i może ulegać zmianom. Udział uczniów w tworzeniu gazetki szkolnej będzie okazją do zaprezentowania ich mocnych stron, zdolności i talentów.

Zachęcamy do lektury!