Fundacja NIE TYLKO realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2022

Od stycznia 2022 r. Fundacja NIE TYLKO realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2022, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel projektu to tworzenie i realizacja programu pierwszej w Polsce Szkoły Teatralnej (z oddziałami w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Krakowie) dla osób niepełnosprawnych – z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem Downa.