Zapraszamy do klasy sportowej!

W roku szkolnym 2022/23 w naszej szkole Przysposabiającej do Pracy Nr 2 powstanie klasa sportowa.

Zapraszamy uczniów szkół specjalnych z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, którzy lubią sport. W naszej szkole działa sekcja Olimpiad Specjalnych, odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz realizowane są wyjazdy na zawody sportowe m.in. w randze Mistrzostw Polski.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym pod numerem telefonu: 22 619 72 34.

Zapewniamy możliwość realizacji sportowych pasji!