Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą składać wnioski o zapomogi świąteczne (do dnia 23 listopada). Emeryci proszeni są o dołączanie nr konta, oraz  o przekazanie informacji o wysokości pobieranej emerytury w celu właściwego naliczenia odpisu na ZFŚS. Odpowiednie druki w załączeniu.

http://nowa.zs38.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/okres_swiateczny_zal_nr_8.pdf

http://nowa.zs38.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/oswiadczenie_emeryta.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.