Praktyki wspomagane w SPdP

Jednym z elementów niezbędnych w prawidłowej edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest prowadzenie zajęć praktycznych w formie praktyk wspomaganych na otwartym rynku pracy.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 uczniowie w ramach przedmiotu „przysposobienie do pracy” uczestniczą w praktykach wspomaganych, m.in. w stajni, w przedszkolu, w hotelu, by zdobyć praktyczne doświadczenia zawodowe.

Podczas odbywania praktyk uczniowie są pod opieką nauczyciela – trenera pracy, który podpowiada, instruuje, pomaga w zdobywaniu umiejętności praktycznych, a także dba o dobrą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa.

Dajemy uczniom szansę na zdobycie nowych kompetencji społecznych, pozwalających kreować pozytywny obraz samego siebie. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzą do udziału w praktykach. Dokładnie i starannie wykonują powierzone im obowiązki. Praca dostarcza im olbrzymiej satysfakcji. Czują się potrzebni, akceptowani i doceniani. Praktyki wspomagane umożliwiają uczniom sprawdzenie swoich praktycznych umiejętności w naturalnych warunkach pracy, a pracodawcom przekonanie się, że osoba z niepełnosprawnością może być wartościowym pracownikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.