HARCERSTWO W NASZEJ SZKOLE

Działalność 255 Warszawskiej drużyny nieprzetartego szlaku w Zespole Szkół Nr 38 w Warszawie
255 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku działająca przy Zespole Szkół Nr 38 w Warszawie powstała – pod koniec 2012 roku. Jednym z głównych celów drużyny harcerskiej jest zapewnienie aktywnego udziału uczniów w życiu społecznym, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, które umożliwią im rozwijanie swoich zainteresowań. Harcerze spotykają się raz w tygodniu na zbiórkach. Poznają harcerskie obrzędy i zwyczaje, uczą się wartości, które pomagają im w dokonywaniu świadomych, bezpiecznych życiowych wyborów. Drużyna pracuje zgodnie z metodyką harcerską, w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, a także realizuje projekty angażujące społeczność lokalną. Obecnie do drużyny harcerskiej należy prawie 30 uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Nr 38 w Warszawie. W ramach działalności harcerskiej uczniowie należący do drużyny mają możliwość uczestnictwa w licznych imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku, Hufiec Praga Południe, Główną Kwaterę ZHP oraz Chorągiew Stołeczną ZHP.