Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Szanowni Państwo.
Od 1 marca 2023 roku ponownie w naszej Szkole ruszył Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny oferujący wsparcie nauczycielom, specjalistom z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Konsultacje są bezpłatne. Aby z nich skorzystać należy spełnić jeden z poniższych warunków:
-miejsce zamieszkania na terenie Warszawy,
-nauka/praca w szkole na terenie Warszawy.

Specjalizujemy się w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym jak również z uczniami ze spektrum Autyzmu.

Oferujemy wsparcie w zakresie:
·         opracowania dokumentacji związanej z kształceniem ucznia niepełnosprawnego – IPET, WOPFU;
·         metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną;
·         wsparcia rodziców uczniów z niepełnosprawnością;
·         aktywizacji zawodowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – pomoc w wyborze kształcenia po szkole podstawowej , wsparcie rodziców w podejmowaniu decyzji o formie dalszego kształcenia ich dzieci;
·         dziecko niepełnosprawne w zespole klasowym – wyzwania.

 Szczegółowe informacje o ofercie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych można znaleźć pod adresem: 
https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/specjalistyczne-punkty-konsultacyj-1

 Aby skorzystać z konsultacji, należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z koordynatorem punktu Andrzejem Czyżewskim andrzejczyzewski@wp.pl tel. 517 668 544

Terenem działania SPK jest m.st. Warszawa. Nie obowiązuje rejonizacja.

W skład Zespołu SPK wchodzą:

p. Małgorzata Leduchowska

p. Iwona Szymańska – Staniec

Serdecznie zapraszamy!

 Punkty działają pod patronatem i z inicjatywy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.