Zapraszamy do naszej szkoły!

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna  nr 51 kształci młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz osoby z z. Aspergera. Szkoła kształci w następujących zawodach:

  • Kucharz
  • Pracownik pomocniczy gastronomii
  • Cukiernik
  • Piekarz
  • Sprzedawca
  • Fryzjer
  • Pracownik pomocniczy fryzjera
  • Mechanik pojazdów samochodowych.

Szkoła przyjmuje uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole uczniowie uczą się w małych zespołach (klasy do 16 osób). Uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć rewalidacji indywidualnej. Uczniowie objęci są opieką psychologiczno – pedagogiczną. Młodzież ma szansę nauczyć się zawodu pod okiem doświadczonych nauczycieli. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne (na większości kierunków od drugiej klasy) w zakładach z otwartego rynku pracy. Miejsca praktyk to renomowane hotele, restauracje, zakłady produkcyjne, warsztaty. Uczniowie po 3 – letnim cyklu nauki przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Młodzież realizuje podstawę programową taką samą jak w szkole ogólnodostępnej. Na dyplomie oraz dokumentach szkolnych (świadectwa) nie ma informacji,  że uczniowie uczęszczali do szkoły specjalnej. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla kierunków kucharz, cukiernik i fryzjer. Pracownie egzaminacyjne (w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu) spełniają wysokie standardy jakości.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.