Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

W szkole od 2010 roku działa SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY.

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń. 

Punkty jest pomagają dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzinom i osobom pracującym z grupą. 

Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

Pomoc udzielana w punktach jest bezpłatna. Nie obowiązuje rejonizacja.

Strona WWW Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych: http://spk.waw.pl/

Zakres działania Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego przy ZSS nr 38 ul. Namysłowska 10

  • Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
  • Pomoc w wyborze szkół i innych form kształcenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami słuchu.
  • Problemy emocjonalno – społeczne uczniów  i ich rodzin.

Istnieje możliwość konsultacji w języku migowym!

Koordynatorem Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego jest pani Magdalena Sekuła

Kontakt:
22 619 72 34 w. 26 lub 795 978 151 oraz adres e-mail: namyslowska@spk.waw.pl 

UWAGA! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI W FORMIE ON – LINE!

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W PUNKCIE:

Joanna Łukaszewicz

Pedagog specjalny

Od wielu lat pracuje w obszarze poradnictwa pedagogicznego i profilaktyki. Ukończyła Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej organizowane przez Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Udziela wsparcia osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyborze kierunku kształcenia, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. 

Magdalena Sekuła

Psycholog, doradca zawodowy

Od wielu lat pracuje z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnością intelektualna oraz zaburzeniami słuchu. 

Należy do  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka. Pracuje z młodzieżą prowadząc indywidualne spotkania diagnostyczne i  terapeutyczne oraz zajęcia grupowe, warsztaty i konsultacje rodzinne. Współautorka projektów edukacyjnych oraz z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami słuchu.

W ramach SPK prowadzi  konsultacje psychologiczne, poradnictwo oraz doradztwo zawodowe. Udziela pomocy w wyborze kierunku kształcenia. Konsultuje także w języku migowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.