ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
MONITORING

SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU NA OPCJI MONITORING

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, i ze sprzężeniami. Uczymy młodzież samodzielności i zaradności życiowej przez wieloprofilowe usprawnianie i udział w zajęciach z zakresu kompetncji społecznych. Budynek szkoły pozbawiony jest barier architektonicznych (podjazdy, przystosowane łazienki).

 

Oferujemy bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych:

- koło plastyczne 

- koło muzyczne

- koło teatralno - literackie 

- koła przedmiotowe 

 

Oferujemy stałą pomoc:

- psychologa 

- pedagoga 

- doradcy zawodowego 

- Warszawskiego Centrum Współpracy Szkoły i Rodziny 

- opiekę pielegniarską 

- materialną, bezpłatne obiady dla wszystkich chętnych uczniów 

 

Poza tym dysponujemy pracownią komputerową, centrum multimedialnym, siłownią, salą gimnastyczną, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. 

 

 


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 21-12-2017

Gości: 73523
© 2011 www.zs38.edu.pl