ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, i ze sprzężeniami. Uczymy młodzież samodzielności i zaradności życiowej przez wieloprofilowe usprawnianie i udział w zajęciach z zakresu kompetncji społecznych. Budynek szkoły pozbawiony jest barier architektonicznych (podjazdy, przystosowane łazienki).

 

Oferujemy bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych:

- koło plastyczne 

- koło muzyczne

- koło teatralno - literackie 

- koła przedmiotowe 

 

Oferujemy stałą pomoc:

- psychologa 

- pedagoga 

- doradcy zawodowego 

- Warszawskiego Centrum Współpracy Szkoły i Rodziny 

- opiekę pielegniarską 

- materialną, bezpłatne obiady dla wszystkich chętnych uczniów 

 

Poza tym dysponujemy pracownią komputerową, centrum multimedialnym, siłownią, salą gimnastyczną, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. 

 

 


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 21-12-2017

Gości: 59161
© 2011 www.zs38.edu.pl