ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
MONITORING

SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU NA OPCJI MONITORING

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim oraz z zepołem Aspergera. Kształcimy w zawodach:

w cyklu trzyletnim:

-cukiernik 

-kucharz

-sprzedawca 

-introligator 

-ślusarz 

-mechanik pojazdów samochodowych (proces dydaktyczny wspierany przez AUTO SPECIAL - oddział    SOBIESŁAW ZASADA WARSZAWA)

-fryzjer

 

W ofercie szkoły są również kierunki:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

- piekarz ( możliwość powstania klasy patronackiej)

Ich otwarcie zależne jest od ilości chętnych. 

 

Szkoła była Ośrodkiem Egazminacyjnym powołanym przez Okręgową Komisję Egazminacyjną do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: kucharz małej gastronomii i cukiernik.

 

Egzaminy w zawodach: kucharz i cukiernik odbywają się na terenie szkoły, dla fryzjera w przygotowaniu.

 

Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami zewnętrznego egazminu zawodowego. Programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. 


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 23-03-2018

Gości: 73525
© 2011 www.zs38.edu.pl