ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Warszawa, dn. 25.01.2017 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38

rok 2017

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty: budowlane, dostawy lub usługi.

Przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia.

Orientacyjnej wartości zamówienia.

Przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Remont dachu

 

Dostosowanie pomieszczeń

 

Malowanie elewacji

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony z podziałem na części

126.000,00

VI-VIII

 

IX-XII

 

Sporządziła Pani dyrektor Ewa Mielczarska-Syskowska po konsultacji z Miejskim Biurem Obsługi Finansowej.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38

rok 2017

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty: budowlane, dostawy lub usługi.

Przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia.

Orientacyjnej wartości zamówienia.

Przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Remont dachu

 

Dostosowanie pomieszczeń

 

Malowanie elewacji

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony z podziałem na części

126000

VI-VIII

 

IX-XII


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 25-01-2017

Gości: 73526
© 2011 www.zs38.edu.pl