ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
MONITORING

SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU NA OPCJI MONITORING

Nasza patronka

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 r. we wsi Wołucza blisko Rawy Mazowieckiej. Jej rodzicami byli Adolf i Felicja z Bohdanowiczów Grzegorzewscy, którzy w tamtym czasie dzierżawili majątek Wołcza.

 302.jpg

Studiowała nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagogikę w Brukseli i psychologię na Sorbonie, gdzie w 1916 r. uzyskała tytuł doktora filozofii. W Paryżu również podjęła ważną życiową decyzję - postanowiła poświęcić się pracy nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Maria Grzegorzewska tworzyła podstawy pedagogiki specjalnego jako gałęzi nauk pedagogicznych. W 1922 r. zorganizowała Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 1930-1935 kierowała Państwowym Instytutem Nauczycielskim. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie. Pod pseudonimem Narcyza prowadziła działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. W sierpniu 1944 r. trafiła do obozu w Pruszkowie, skąd po krótkim pobycie udało się jej uciec.

303.jpg

Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych. Szczególnym zainteresowaniem otaczała dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi , wymagające szczególnej troski. Opracowała oryginalną metodę nauczania, która nosi nazwę "Metoda ośrodków pracy".

300.jpg

Zmarła w nocy z 6 na 7 maja 1967 r. Pochowano ją w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Była osobą charyzmatyczną, wzorcem etycznym dla wielu ludzi. Jej nazwisko na zawsze stało się synonimem pomocy i opieki niesionej osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

 


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 12-06-2019

Gości: 73524
© 2011 www.zs38.edu.pl