ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
Przetargi

ROK 2019


2019-10-04: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 16/MBFO/ZSS38/1/19, którego przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego podjazdu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka istniejących i budowa nowych schodów ewakuacyjnych, montaż daszku nad wejściem przy rampie oraz naprawa nierównej nawierzchni schodów w ciągu komunikacyjnym w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 mieszczącego się w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 10

 

LINK DO SZCZEGÓŁÓW


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 05-10-2019

Gości: 59163
© 2011 www.zs38.edu.pl