ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
Organizacje uczniowskie

 

Samorząd Szkolny

Niedłączną część  naszej szkoły stanowi Samorząd Szkolny. Tworzą go wszyscy uczniowie  szkoły. Działając w nim maja  szansę lepiej zintegrować się, poznać nowych ludzi oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Corocznie odbywają się wybory do zarządu Samorzadu Szkonego poprzedzone kampanią wyborczą  i debatą kandydatów na przewodniczacych. Uczniowie wyłonieni w wyborach reprezentuja interesy całej spłeczności uczniowskej.


 Szkolne Centrum Mediacji

Umiejętność porozumiewania się, czyli komunikacji, jest podstawą dobrych kontaktów koleżeńskich, rodzinnych i zawodowych.

Komunikacja między ludźmi nie zawsze jest łatwa i czasem prowadzi do konfliktów.

W naszej szkole od 6 lat działa Szkolne Centrum Mediacji.

 W przypadku zaistnienia konfliktu, uczniowie mogą zgłosić się do opiekunów Szkolnego Centrum Mediacji i próbować rozwiązać problem przy pomocy rozmowy.

 Mediacja nie jest poradnictwem, doradztwem, terapią. Mediacja to rozmowa , w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

SCM  służy wszystkim uczniom pomocą w sytuacji:

 • konfliktu z innymi osobami
 • trudności w relacji z innymi osobami

SCM promuje postawę szacunku wobec drugiego człowieka.

 • Służy poprawie komunikacji w grupie.
 • Uczy rozwiązywania konfliktów za pomocą dialogu.
 • Uczy słuchania argumentów drugiej osoby.
 • Uczy rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem  prawa do odmiennego zdania.
 • Pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu własnego wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

Formą pracy SCM jest mediacja rozumiana jako dobrowolne porozumienie się dwóch osób w obecności mediatora – w celu dojścia do ugody. Mediacja jest interwencją w spór – dokonywaną przez bezstronną, neutralną „ trzecią stronę”.  Na każdym etapie mediacji muszą być przestrzegane następujące zasady:

 • Dobrowolność – nie można nikogo przymuszać do udziału w mediacji,
 • Bezstronność – mediatorowi nie wolno narzucać swojej opinii
 • Neutralność – mediatorowi nie wolno narzucać żadnych rozwiązań
 • Poufność.

 W mediacjach uczestniczą obie strony konfliktu a ich udział jest całkowicie dobrowolny.

 Wszystkich uczestników mediacji obowiązuje tajemnica.

 

 


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 07-11-2019

Gości: 59161
© 2011 www.zs38.edu.pl